<![CDATA[Cambodia-America Alliance - Media]]>Mon, 05 Feb 2018 06:23:02 -0800Weebly<![CDATA[CAA Activities in 2015-2017]]>Fri, 29 Dec 2017 04:07:50 GMThttp://cambodiaamerica.org/media/caa-activities-in-2015-2017
]]>
<![CDATA[របាយការណ៏ស្តីពីសមិទ្ធិផលរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរ-អាមេរិកាំង]]>Tue, 26 Dec 2017 22:49:37 GMThttp://cambodiaamerica.org/media/8208897ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពរាប់អាន ! 

អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរ-អាមេរិកាំងគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរវាងពលរដ្ឋអាមេរិកាំង និងសហគមន៏ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងនៅជុំវិញពិភពលោកដែលបាននាំគ្នាបង្កើតអង្គការនេះទ្បើងដើម្បីគោលបំណងតែមួយគត់គឺគាំទ្រក្រុមអ្នកនិយមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលរួមចំណែកនូវចក្ខុវិស័យរបស់សុី-អេ-អេដែលចង់បានកម្ពុជាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏រឹងមាំ និងទុកចិត្តបានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ។ បេសកកម្មរបស់សីុ-អេ-អេ គឺជម្រុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ-អាមេរិកាំងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការសម្តែងនូវក្តីកង្វល់របស់ខ្លួនជុំវិញបញ្ហានានាទាក់ទងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សិទ្ធិមនុស្ស និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជា និងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយស្វែងរកការគាំទ្រពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិក រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក អ្នកធ្វើគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន និងអ្នកជំនាញផ្សេងៗ ដែលរួមចំណែកនូវគោលដៅរបស់សីុ-អេ-អេស្តីពីឱកាសសេដ្ឋកិច្ច លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្ស និងសហគ្រាសសេរីនិយម ។

អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរ-អាមេរិកាំង គឺជាអង្គការប្រភេទ ៥០១សីុ៤ ដោយផ្តោតជាអទិភាពលើការអប់រំ និងការតស៊ូមតិទៅលើបញ្ហាសំខាន់ៗនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសេ្ថរភាព និងសន្តិភាពនៅអាស៊ាន ជាពិសេសនៅកម្ពុជា ។ សីុ-អេ-អេពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើការគាំទ្រពីសាធារណ:ជនក្នុងនោះរួមមាន ឯកជន មូលនិធិផ្សេងៗ និងសាជីវកម្មនានាក្នុងការឧបត្ថម្ភគាំទ្រលើបុព្វហេតុរបស់ខ្លួន ដោយពុំទទួលយកមូលនិធិ និងកិច្ចសន្យាការងារណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទ្បើយ ។ ការចូលជាបច្ច័យ អំណោយ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភនានា មកកាន់អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរ-អាមេរិកាំង គឺពំុទទួលបានពន្ធកាត់កងនោះទេ ។ អំណោយទាំងនោះនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ជួយលើប្រសិទ្ធិភាពក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូមតិតាមថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងកិច្ចការបញ្ចុះបញ្ចូលថ្នាក់ជាតិរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះ ។

អង្គការសុី.អេ.អេ មិនមែនជាគណបក្សនយោបាយ
    ការងាររបស់យើងគឺខុសទាំងស្រុងពីគណបក្សនយោបាយនានាទាំងនៅកម្ពុជា និងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើឧត្តមគតិ និងកំណែទម្រង់នានាទៅតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយជៀសវាងការជឿជាក់ទៅលើគោលនយោបាយ ឬជំនឿជាក់លាក់ណាមួយរបស់អ្នកនយោបាយណាម្នាក់ ឬគណបក្សនយោបាយណាមួយ ។ យើងមានជំនឿលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមដ៏ពិតប្រាកដមួយដែលនឹងអាចជម្រុញផ្នែកច្បាប់ និងគោលនយោបាយនានាក្នុងការធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរនូវទំនាក់ទំនងកម្ពុជា និងសហរដ្ឋអាមេរិក ។ កិច្ចការប្រឈមមុខដ៏លំបាកនេះ អង្គការសីុ-អេ-អេ មិនអាចធ្វើទៅបានដោយគ្មានជំនួយ និងការឧបត្ថម្ភគាំទ្រនានាពីបងប្អូនយើងទ្បើយ ។ សុី-អេ-អេ ត្រូវការបងប្អូនគ្រប់គ្នាអ្នកដែលប៉ងប្រាថ្នាចង់ឃើញកំណែទម្រង់ និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមដំបូងសេរីភាព ឯករាជ្យភាព យុត្តិធម៌ និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ។ សូមចូលរួមសាបព្រោះគោលគំនិត និងបុព្វហេតុទាំងនេះដើម្បីយើងអាចនឹងសម្រេចបាននូវអ្វីដែលកម្ពុជាគួរតែទទួលបានគឺ ឱកាសសមរម្យមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍន៏សេដ្ឋកិិច្ច និងសង្គម ។

អង្គការសុី-អេ-អេធ្វើបានធ្វើខ្លះ
    សុី-អេ-អេ មានជំនឿថាដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរផ្លូវតែមួយគត់គឺយើងត្រូវចូលរួមក្នុងកិច្ចការតស៊ូមតិជាមួយ សភាតំណាងរាស្ត្រ ព្រឺទ្ធសភា និងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ក៏ដូចក្រុមអ្នកសរសេរគោលនយោបាយនានាដូចជា The Heritage Foundation ពីព្រោះយើងមិនអាចនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរណាមួយបានទេប្រសិនបើយើងមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចការតស៊ូមតិនេះ ។ ក្នុងរយ:ពេលពីរឆ្នាំកន្លងមកនេះ សុី-អេ-អេ បានសំរេច និងបន្តធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនដូចតទៅនេះ ៖
 1. ការចូលរួមជម្រុញឲ្យមានការបង្កើតទ្បើងនូវគណ:កម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជានៅសភាតំណាងរាស្ត្រដែលមានលោកតំណាងរាស្ត្រ Alan Lowenthal ខាងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ ជាប្រធាន និងលោកតំណាងរាស្ត្រ Steve Chabot ខាងគណបក្សសាធារណ:រដ្ឋ ជាសហប្រធាន ក្នុងគោលបំណងតាមមើលការវិវត្តន៏សេរីភាព សិទ្ធិមនុស្ស លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជា ហើយនិងការចូលរួមថែរក្សាស្ថេរភាព និងសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ ASEAN
 2. ការបង្កើតឲ្យមានកិច្ចប្រជុំតំណាងរាស្ត្រជាមួយសហគមន៏ខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីផ្តល់ឱកាសបងប្អូនសំដែងក្តីកង្វល់របស់ខ្លួនជំុវិញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស គោលការណ៏និតិរដ្ឋ និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា ជាពិេសេសការរីករាលដាលឥទ្ធិពលប្រទេសវៀតណាម ចិន និងរ៉ុស្សី នៅកម្ពុជា ក៏ដូចនៅក្នុងតំបន់ ASEAN ទាំងមូល
 3. ការជំរុញសភាតំណាងរាស្ត្រ ព្រឺទ្ធសភា និងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជួយដល់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា ដូចជាការចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៏ ការតាក់តែងច្បាប់ ការអនុម័ត្តច្បាប់ និងសេចក្តីប្រកាសនានា ជាពិសេសការរៀបចំធ្វើអង្គសវនាការស្តីពីកម្ពុជា ។
 4. ការជំរុញសភាតំណាងរាស្ត្រ ព្រឺទ្ធសភា និងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតនូវគោលនយោបាយជាក់លាក់សំរាប់កម្ពុជាដើម្បីធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងយុត្តិធម៌ ការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធី និងការជួយថែរក្សាស្ថេរភាព និងសន្តិភាពនៅកម្ពុជា
 5. ការជំរុញសភាតំណាងរាស្ត្រ ព្រឺទ្ធសភា និងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតនូវគោលនយោបាយសំរាប់សន្តិភាព និងស្ថេរភាពនៅក្នុង ASEAN ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិន
 6. ការជំរុញសភាតំណាងរាស្ត្រ ព្រឺទ្ធសភា និងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណកម្មទៅលើមន្ត្រីពុករលួយ និងក្រុមឈ្មួញនៅជិតនឹងរបបគ្រប់គ្រងហ៊ុន សែន ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកង្វក់ ការរំលោភសិទ្ធិកម្មករ ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស ។ ដូចជានៅថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ក្រសួងការបរទេសនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយរិតត្បិតទិដ្ឋការចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដល់មន្ត្រី និងសមាជិកក្រុមគ្រួសារនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ហើយទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោក កឹម សុខា និងទាមទារឲ្យអនុញ្ញាត្តសង្គមសុីវិល និងសារពត៌មានដំណើរជាប្រក្រតីទ្បើងវិញ ។
 7. ការជំរុញសភាតំណាងរាស្ត្រ ព្រឺទ្ធសភា និងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យគាំទ្រមេធាវីសិទ្ធិមនុស្ស លោក Richard J. Rogers ដែលបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅកាន់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ហៅកាត់ថា អាយ-សុី-សុី ប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាពីបទ «ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ»
 8. ការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការសរសេរគោលនយោបាយនានាដូចជា The Heritage, Human Rights Watch, IRI, NDI, National Endowment for Democracy, Freedom House, និង អង្គការដ៏ទៃទៀត ដើម្បីសំរេចបាននូវចក្ខុវិស័យរបស់ សុី-អេ-អេ គឺ កម្ពុជាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តបានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ។
 9. ការចូលរួមដឹកនាំបាតុកម្មដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីរបបគ្រប់គ្រងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន សែន ពីការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នីតិរដ្ឋ សិទ្ធិមនុស្ស និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា ។

ទាំងនេះជាសមិទ្ធិផលដែលអ្នកដឹកនាំរបស់សុី-អេ-អេ បន្តកិច្ចការបញ្ចុះបញ្ជូលនៅវ៉ាសុីនតុនឌីសុីដើម្បីកសាង និងរក្សាចំណងមិត្តភាពជាមួយឥស្សរ:ជនដែលមានឥទ្ធិពលនានានៃប្រទេសរបស់យើងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ ។ នៅពេលយើងនិយាយទៅកាន់អ្នកសរសេរគោលនយោបាយ និងអ្នកនយោបាយនានា គឺយើងនិយាយជំនួសមុខឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ទីកន្លែងអ្នកដែលចង់បានការជួយអន្តាគមន៏ពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការការពារសេរីភាព និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា ។ សមិទ្ធិផលទាំងនេះក៏ជាសន្ទុះមួយដែលសុី-អេ-អេជម្រុញសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ដល់កម្ពុជានៅចំពោះមុខការចាប់ខ្លួនលោក កឹម សុខា ប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ និងការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ។ ដូច្នេះរាល់ការប្រឹងប្រែងបង្វែរដានសាធារណ:ជនពីការផ្តោតអារម្មណ៏លើបេសសកម្មរបស់សុី-អេ-អេ គឺពួកគេកំពុងតែនាំគ្នាជាន់ពន្លិចនូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដែលធ្វើទ្បើងប្រឆាំងនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន សែន និងរបបគ្រប់គ្រងផ្តាច់ការរបស់គាត់ ។ វាមានសារ:សំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ-អាមេរិកាំងចូលរួមក្នុងកិច្ចការទំនាក់ទំនងនៅតាមសហគមន៏របស់ខ្លួនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃរដ្ឋាភិបាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយជាពិសេសបន្តគាំទ្រសុី-អេ-អេ ហើយសាបព្រោះនូវសមិទ្ធិផលល្អរបស់យើងនៅក្នុងសហគមន៏ខ្មែរទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាប ។ ចូលចាំថាដើម្បីមានការផ្លាស់ប្តូរ យើងត្រូវតែចូលរួមតស៊ូមតិនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ។


អ្វីដែលយើងរំពឹងទុក
 • យើងរំពឹងទុកថាសភាតំណាងរាស្ត្រនឹងកាត់ស្បោងថវិកាទៅកម្ពុជា ជាពិសេសកិច្ចសន្យាពាណិជ្ជកម្មនានាដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៏ដោយផ្ទាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារ និងបក្សពួកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន សែន ។ 
 • យើងរំពឹងទុកថាអង្គការមរតក (The Heritage) នឹងជួយលើកកម្ពស់ឧត្តមគតិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងផលប្រយោជន៏សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រជាជាតិនៅតំបន់ ASEAN ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងអាចនឹងតាក់តែងគោលនយោបាយជាក់លាក់ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ និងប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ចំពោះ ASEAN ។ 
 • យើងរំពឹងទុកថា គណបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមានការបើកចិត្តទំលំទូលាយ ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ និងប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ចំពោះការកំណែទម្រង់នានា និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា ជាពិសេសបញ្ជាក់ជំហរជាក់លាក់ក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោក កឹម សុខា អ្នកទោសនយោបាយដ៏ទៃទៀត និងការធ្វើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន  ទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នីតិរដ្ឋ សិទ្ធិមនុស្ស និងគោលការណ៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ។

សូមអរគុណ ! 

ប្រធាន
ទូច វិបុល]]>
<![CDATA[សកម្មភាពការងាររបស់អង្គការ សុី-អេ-អេ]]>Tue, 26 Dec 2017 17:21:43 GMThttp://cambodiaamerica.org/media/caafamily
]]>
<![CDATA[អំពីអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរ-អាមេរិកាំង]]>Wed, 06 Dec 2017 12:38:17 GMThttp://cambodiaamerica.org/media/8569613ប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរ-អាមេរិកាំងពន្យល់តួនាទី និងការសំរេចបាននានារបស់សុី-អេ-អេ ក្នុងការចូលរួមជួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា ។
]]>
<![CDATA[Petition to the Parties to the Paris Peace Agreement 1991]]>Thu, 21 Sep 2017 10:06:02 GMThttp://cambodiaamerica.org/media/petition-to-the-parties-to-the-paris-peace-agreement-1991
]]>
<![CDATA[កម្ពុជានឹងមិនត្រទ្បប់ទៅឆ្នាំសូន្យទេ]]>Sun, 10 Sep 2017 00:29:56 GMThttp://cambodiaamerica.org/media/4329198]]><![CDATA[Cambodia Will Not Go Back To Year Zero]]>Sun, 10 Sep 2017 00:22:51 GMThttp://cambodiaamerica.org/media/cambodia-will-not-go-back-to-year-zero]]><![CDATA[Press Release: Arbitrary Arrest of Kem Sokha]]>Sun, 03 Sep 2017 18:54:44 GMThttp://cambodiaamerica.org/media/press-release-arbitrary-arrest-of-kem-sokha]]><![CDATA[ញ្ញត្តិគាំទ្រ]]>Wed, 23 Aug 2017 07:30:00 GMThttp://cambodiaamerica.org/media/4473034]]><![CDATA[CAA Fund Usage Policy]]>Fri, 11 Aug 2017 02:57:36 GMThttp://cambodiaamerica.org/media/caa-fund-usage-policy]]>